ESTAM Projeleri
Planlanan/Onay Bekleyen Projeler
1 Aralık, 2017

Detay

Fetih dönemi camilerinden olan Arpacı Hayrettin Camii (69 ada 1 parsel) projesi ve uygulaması planlanmaktadır.

54 parselde Tescilli Sivil Mimarlık Örneği varken yıkılıp camiye katılmış, Koruma kurulu 2008 yılında caminin özgün haline dönüştürülmesine karar vermiştir.