ESTAM Projeleri
1 Aralık, 2017

Detay

Ebussuud Sıbyan Mektebi (52 ada 11-12 parseller) Eyüp Sultan meydanında ihtiyaç olunan Kadın İrşad Merkezi, Çocuk Bakım Yeri ve Zemin altı WC/Abdest alma yeri olarak işlevdirilmesi öngörülmektedir.

Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü tarafından yaptırılan Jeoradar çalışması sonucunda alanda tarihi kalıntı olabilecek anomaliler tespit edilmiştir. Söz konusu bulguların arkeolojik bir öneminin olup olmadığını tespit etmek üzere Koruma Kurulundan araştırma çukuru açılması için izin başvurusu yapılmıştır. 2018 yılına kadar Diyanet İşleri Başkanlığına tahsisli yapı için gerekli muvafakat alındıktan sonra kazıdan çıkacak bulgular doğrultusunda projesi ve uygulaması yapılacaktır.