ESTAM Projeleri
1 Aralık, 2017

Detay

Eyüp Tarihi Merkezi kendi içerisinde etaplandırılarak, projelendirilmektedir. (Meydan, cephe, sokak, altyapı, sokak ve eser aydınlatma, yangın önleme - hydrant, kaldırım, yol kaplaması, yönlendirme levhaları, kent mobilyaları, bilgilendirme panoları çalışmaları, kentsel tasarım rehberi…) 1.Etap 46.900 m2 ve 2. Etap 21500 m2 alan olmak üzere; basit müdahale yöntemleri ile alandaki sorunları büyük oranda çözecek düzenlemeler yapılmıştır.

Bu kapsamda;

 • Meydanın, Hz Halid Bulvarı, Balaban Sokak ve Bahariye Caddesi (kıyı yolu) sınırları içerisinde bir bütün olarak yeniden düzenlenmesi,
 • Meydanı çevreleyen yapıların restorasyonlarının tamamlanması,
 • Meydanda halihazırda bulunan ve meydanı bölen elemanların (tente, aydınlatma direkleri vb) yukarıda önerilen düzenleme kapsamında kaldırılması,
 • Meydanda belirli günlerde gerçekleştirilen ibadet amaçlı etkinlikler için Arasta’ya yakın bir bölgeye bir Namazgâh tasarlanarak konumlandırılması ve böylece meydanın kapasitesinin arttırılması,
 • Ticari yapıların cephe ve vitrinlerinin belirli standartlar getirilmesi ve çevre yapılarla birlikte ortak tasarım konsepti ve standartları ile yeniden düzenlenmesi,
 • Zemin döşemelerinin fonksiyona göre çeşitlenmesi ve tarihi dokuya uyumunun sağlanması,
 • Kent mobilyalarının (aydınlatma elemanları, yönlendirme levhaları, bilgilendirme panoları, oturma elemanları, tabela, tente vb.) ortak bir tasarım konsepti ile yeniden düzenlenmesi,
 • Tarihi eser aydınlatmalarının yeniden düzenlenmesi (Cami, sur, kilise vd. kültürel miras yapılar)
 • Meydanda yeşil yüzeylerin yaya akışını engellemeyecek şekilde yeniden düzenlenmesi,
 • Ağaç varlığının gerek meydanda gerekse meydana bağlanan ana akslarda hem görsel algıyı hem de iklimsel konforu iyileştirecek şekilde arttırılması,
 • Meydanın geçmişteki kullanım geleneklerine referans verecek organizasyonlarının ve işlevlerin planlanması (Cülus Merasimi, Sadaka Taşı, Ahşap Oyuncak Atölyeleri vb.)
 • Metro ve tramvay duraklarının meydan tasarımı ile görsel ve fiziksel entegrasyonu sağlanması önerilmektedir.