ESTAM Projeleri
1 Aralık, 2017

Detay

Restorasyonu devam eden Kaptanpaşa Camii’nin altındaki üç dükkanın (314 ada 3 parsel) Geleneksel El Sanatları Atölyeleri (Çömlekçilik, Çinicilik, Oyuncakçılık, Hat ,Tezhip, Ahşap atölyesi vb.) ve hediyelik eşya satış birimi olarak işlevlendirilmesi öngörülmektedir.

Fen İşleri Dairesince yapılan restorasyonun 2017 sonunda bitirlmesi öngörülmektedir.