ESTAM Projeleri
1 Aralık, 2017

Detay

Eyüp Sultan Tarihi Merkez Kentsel Tasarım Rehberi oluşturulması ile kent kimliğini vurgulamak, tasarım ilke ve standartlarını belirlemek, sürdürülebilirliğin önem ve farkındalığını sağlamak amaçlanmaktadır. Tasarım Rehberi kapsamında; yeni bina cephe tasarım, yollar, yaya yolları, tretuar, ağaç, vb. kentsel öğelerin tasarım kriterlerinin belirlenmesi hedeflenmektedir.