ESTAM Projeleri
Planlanan/Onay Bekleyen Projeler
1 Aralık, 2017

Detay

Eyüp Camii ve Çevresi Uygulama İmar Planında KÜLTÜREL TESİS ALANI olarak gösterilen, Hazreti Eyüp Vakfı’na ait 65 ada 63 parselde yer alan çiçek satış alanı ve otoparkın; alanın doğusunda yer alan türbe ve hazirelerle (65 ada 15, 16, 17, 56, 59 parseller- İBB mülkü) bütünlük oluşturacak şekilde bir peyzaj düzenlemesi kapsamında Mezar Taşı Konservasyon ve Sergileme Alanı olarak değerlendirilmesi öngörülmüş, bu kapsamda Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden muvafakat talep edilmiştir. Ancak Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü söz konusu alanı önerdiğimiz fikir doğrultusunda kendilerince projelendirerek uygulama yapacaklarını bildirmiştir. Dolayısıyla yerle ilgili öneriyi Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü üstlenmiş, alanda taşların konservasyonu ve sergilemesini gerçekleştireceği bir proje üzerinde çalışacağını ifade etmiştir.