ESTAM Projeleri
1 Aralık, 2017

Detay

48 ada 2 parselde yer alan Mihrişah Valide Sultan Sıbyan Mektebi ve kadastral boşluğun;

  • Açık ve Kapalı Mezar Taşları ve Serpuşları Sergi Alanı
  • Eyüp Sultan Hazireleri Bilgilendirme, Tanıtım ve Yönetim Merkezi olarak kullanılması öngörülmektedir.

Söz konusu yapı adasında yer alan hazire, türbe ve kabirlerin mülkiyet durumuna göre protokol ve muvafakat kapsamında İBB tarafından projelendirilmesi ve restorasyonunun yapılması süreci başlatılmış durumdadır. Alanın çevresinde bulunan türbe ve hazirelerle bir bütün olarak tasarlanması öngörülmektedir.

22.03.2017 günü Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü, Eyüp Belediyesi ve İlim Yayma Cemiyeti arasında yapılan toplantı sonunda; Kültürel Miras Koruma Müdürlüğümüzce önerilen kullanımlar doğrultusunda yerin İstanbul büyükşehir Belediyesine verilmesi hususunun İlim Yayma Cemiyeti Başkanına sunulması kararı alınmıştır. Toplantıya katılan İlim Yayma Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeleri İstanbul Büyükşehir Belediyesine verilmesi hususunu uygun görmüştür.

Sıbyan mektebi ve yanındaki yıkık eserin projeleri ve kadastral boşluğun Mezar Taşı Sergileme Projesi Anıtlar Kurulu'nca onaylı olup tahsis sağlandıktan sonra uygulamasının yapılması öngörülmektedir.