ESTAM Projeleri
1 Aralık, 2017

Detay

Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü tarafından Saçlı Abdulkadir Camii (52 ada 64 parsel) Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesinin yapılması öngörülmektedir.