ESTAM Projeleri
1 Aralık, 2017

Detay

Eyüp Sultan ilçe sınırları içerisinde; taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli, anıt ve sivil mimarlık örneği yapıların güncel durumlarının alan çalışmasıyla tespit edilmesi, bu yapıların güncel durumlarına ilişkin tespit ve fotoğrafların envanter fişlerine işlenmesi, verilerin Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu arşivlerindeki bilgiler ve mevcut verilerle sayısal ortamda birleştirilmesi, gerekli analizlerin yapılarak raporlandırılması ve İdare’nin otomasyon sistemine uyumlu olacak şekilde veri tabanı oluşturulması amaçlanmıştır.

Tescil fişlerinde yapıya ait; anıt türü, kültür dönemi, yapım tarihi, mimari üslubu, mimarı, taşıyıcı sistem özellikleri, plan-cephe-iç mekan özellikleri, bezemeleri, tarihçesi gibi 74 kalem bilgi bulunmaktadır.