ESTAM Projeleri
Planlama/ Tahsis, Projelendirme Süreci Başlatılan Projeler
1 Aralık, 2017

Detay

Haliç Köprü’sünün yan alt kısmında yer alan kavşak alanın yer altı ve yerüstü katlı otopark olarak değerlendirilmesi öngörülmektedir. Kültürel Miras Koruma Müdürlüğünce yazışmalar yapılmış, Ulaşım Daire Başkanlığı ve İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ile görüşülmüş olup Altyapı Projeler Müdürlüğünce ulaşım güzergâhının netleşmesi sonucunda proje çalışmaları yapılması öngörülmektedir. Yer altı otoparkı/katlı otopark-üstü bitki satış üniteleri vb. teras formatlı uygulama yapılması planlanmaktadır.