ESTAM Projeleri
Planlanan/Onay Bekleyen Projeler
1 Aralık, 2017

Detay

Evveliyatı Rüstem Paşa Vakfı’na dayanan özel mülkiyetteki hamamın (68 ada 15 parsel) Kültürel Miras Koruma Müdürlüğünce araştırma çalışmaları başlatılmış olup “özgün kullanım” ve plan kararları doğrultusunda projelendirilerek restorasyonunun yapılması öngörülmektedir. Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile öncesinde İBB kullanım hakkı anlaşması sağlanarak, kamulaştırma (Emlak Dairesi), projelendirme (Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü) ve uygulama sürecinin (Yapı İşleri Müdürlüğü) İBB tarafından yapılması sağlanacaktır.

Parselde hamam dışında 1 adet tescilli köşk ve 1 adet tescilsiz müştemilat bulunmaktadır. Bu iki yapının da hamam ile birlikte değerlendirilmesi planlanmaktadır.