ESTAM Projeleri
Devam Eden Projeler
1 Aralık, 2017

Detay

Defterdar Mahmut Efendi Camii’nin (497 ada 78 parsel) projesi ve uygulaması planlanmaktadır.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden muvafakat alınmış olup İBB Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü tarafından projesi hazırlandıktan sonra uygulaması yapılacaktır.

Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğünce rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri tamamlanarak kurula iletilmiştir. Kurulun talepleri doğrultusunda revizeler yapılmakta olup Haziran ayı başında kurul gündemine alınması öngörülmektedir.