ESTAM Projeleri
Devam Eden Projeler
1 Aralık, 2017

Detay

48 ada 2 parselde yer alan Mihrişah Valide Sultan Sıbyan Mektebi ve kadastral boşluğun;

Açık ve Kapalı Mezar Taşları ve Serpuşları Sergi Alanı Eyüpsultan Hazireleri Bilgilendirme, Tanıtım ve Yönetim Merkezi olarak kullanılması öngörülmektedir.

Söz konusu yapı adasında yer alan hazire, türbe ve kabirlerin mülkiyet durumuna göre protokol ve muvafakat kapsamında İBB tarafından projelendirilmesi ve restorasyonunun yapılması süreci başlatılmış durumdadır. Alanın çevresinde bulunan türbe ve hazirelerle bir bütün olarak tasarlanması öngörülmektedir.

22.03.2017 günü Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü, Eyüpsultan Belediyesi ve İlim Yayma Cemiyeti arasında yapılan toplantı sonunda; İlim Yayma Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeleri yerin Kültürel Miras Koruma Müdürlüğümüzce önerilen kullanımlar doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesine verilmesi hususunu uygun görmüştür.

Mezar Taşı Sergileme Projesi Anıtlar Kurulu’nca onaylı olup tahsis sağlandıktan sonra uygulamasının yapılması öngörülmektedir.

İlim Yayma Cemiyeti alanın İstanbul Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmesini uygun görmüş ve yeri boşaltmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlık oluru alınmış olup Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü’nden alanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne tahsisi talep edilmiş, süreç devam etmektedir.