ESTAM Projeleri
Tamamlanan Projeler
1 Aralık, 2017

Detay

Şah Sultan Sıbyan Mektebi yapısının (65 ada 20 parsel);

-Hat Sanatı ile ilgili kurs, sergi, sohbet ve etkinlikler,

-Çocuklara yönelik eğitim ve etkinlikler,

-Tarihi eserlerin korunmasına yönelik bilinçlendirme eğitimleri düzenlenebilecek mekan olarak işlevlendirilebileceği öngörülmektedir.

Şah Sultan Sıbyan Mektebi, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Eski Eserleri Koruma Derneği’ne tahsis edilmiştir. Mevcut dernek tarafından yukarıda öngörülen etkinliklerin bir kısmının veya tamamının düzenlenmesi uygun görülmektedir.

Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğünce projesi tamamlanmış olup Anıtlar Kurulu tarafından onaylanmıştır.