ESTAM Projeleri
Devam Eden Projeler
1 Aralık, 2017

Detay

Cezri Kasım Camii’nin (65 ada 25 parsel) projesi ve uygulaması planlanmaktadır.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden muvafakat alınmış olup İBB Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü tarafından projesi hazırlandıktan sonra uygulaması yapılacaktır.

Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğünce rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri tamamlanarak kurula iletilmiştir. Rölöve projesi onaylanmış, restitüsyon ve restorasyon projelerinin ise kurulun talepleri doğrultusunda revizeleri yapılmakta olup

Haziran ayı başında kurul gündemine alınması öngörülmektedir.