ESTAM Projeleri
Planlanan/Onay Bekleyen Projeler
1 Aralık, 2017

Detay

Karyağdı Baba Tekkesi’nin (38 ada 4, 5, 6 parseller) haziresi ile birlikte ihya edilerek Sosyal Kültürel Tesis olarak kullanılması öngörülmektedir. Ballıbaba Sokak ile Karyağdı Sokağı’nın birleştikleri köşede yer alan Karyağdı Baba Tekkesi bir Bektaşî Tekkesi olup 16. yüzyıla aittir.

38 ada 4, 5, 6 parseller üzerine kurulu olduğu tahmin edilen tekkenin yeri yapılacak araştırmalarla kesinlik kazandıktan sonra haziresi ile birlikte bütüncül bir şekilde projesi ve uygulaması yapılarak Sosyal Kültürel Tesis Alanı olarak işlevlendirilmesi öngörülmektedir.

Konu değerlendirilme aşamasındadır.