ESTAM Projeleri
Planlanan/Onay Bekleyen Projeler
1 Aralık, 2017

Detay

Tarihsel süreç içerisinde İstanbul’un en önemli manzara noktalarından/seyir teraslarından biri olagelmiş olan Piyerloti Tepesi’nde yer alan 38 ada, %83’ü (8.193 m² / 9.912 m²) İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olan bir adadır. 38 adanın çevresinde konut yerleşmeleri yer almakta, ayrıca tepenin doğusu ve güneyi de tarihi Eyüpsultan Belediyesi mezarlık alanları ile çevrili bulunmaktadır.

38 ada içindeki kullanımlar ve fonksiyonlar, bu tepenin çevresindeki diğer kullanımlar ile (özellikle mezarlık alanları) koordine olamamış ve kendisini bölgeden tamamen soyutlamış bir görüntü arz etmektedir. Ayrıca, ada genelindeki fonksiyonlarda ve işletmelerde bir karmaşa durumu söz konusu olup, bu durum adanın içindeki karmaşık yapı ile ön plana çıkmaktadır. Diğer taraftan, ada içindeki tescilli tarihi yapılara da gerekli özen gösterilmemiş, ticari birimler tarafından baskı altına alınmış ve atıl durumda kalmıştır.

Açıklanan nedenlerle %83’lük kısmının İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan 38 adanın kentsel tasarım projeleri kapsamında yeniden projelendirilerek hem Piyerloti sosyal tesis alanı ve hinterlandında bulunan cephelerin, mekânsal kullanımların ve şehir mobilyalarının yeniden düzenlenmesi ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi hem de adanın tek bir elden, çevredeki diğer fonksiyonları da göz önünde bulundurarak etkin bir şekilde işletilebilmesi adına İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce (Beltur vb.) işletilmesinin uygun olacağı öngörülmektedir.

Konu değerlendirilme aşamasındadır.