ESTAM Projeleri
Tamamlanan Projeler
1 Aralık, 2017

Detay

Eyüpsultan ilçe sınırları içerisinde; taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli, anıt ve sivil mimarlık örneği yapıların güncel durumlarının alan çalışmasıyla tespit edilmesi, bu yapıların güncel durumlarına ilişkin tespit ve fotoğrafların envanter fişlerine işlenmesi, verilerin Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu arşivlerindeki bilgiler ve mevcut verilerle sayısal ortamda birleştirilmesi, gerekli analizlerin yapılarak raporlandırılması ve İdare’nin otomasyon sistemine uyumlu olacak şekilde veri tabanı oluşturulması amaçlanmıştır.

Tescil fişlerinde yapıya ait; anıt türü, kültür dönemi, yapım tarihi, mimari üslubu, mimarı, taşıyıcı sistem özellikleri, plan-cephe-iç mekan özellikleri, bezemeleri, tarihçesi gibi 74 kalem bilgi bulunmaktadır.

Eyüpsultan ilçesi arazi araştırmaları, alan taraması ve fiş yazımı bitmiş, kontrol taraması yapılmış, kitap baskı aşamasına gelmiştir.

Eyüpsultan ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre 1088 tescilli eser varken, Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü’nce yapılan araştırmalar sonucunda 1143 adet tescilli eser tespit edilmiş, 25 adet eserin de tescil edilmesi önerilmiştir.