Kuruma Yönelik Projeler
Mahalleler
  • Yeşilpınar
Devam Eden Projeler
19 Eylül, 2017

Detay

Ebys sistemiyle kurumda yapılan yazışmalar, elektronik ortamda yapılmaya başlandı. Bu sayede mesai kavramı sona erdi. İnternet olan her yerde çalışma ortamı oluştu. Bu sayede kâğıt, yazıcı, posta ve arşivleme gibi giderler minimuma indi. Evrak bulma ve takibi kolaylaştı. Fiziki olarak evrak saklama ve arşivleme ihtiyacı ortadan kalktı. Evrak yazışma standartları oluştu kullanıcılar aynı şablonları kullanmaya başladı. Personellerin üzerinde bulunan işlerin ve personelllerin performans takibi kolaylaştı. Belediyede verilen eğitimler sonucunda 450 personel sınava tabi tutuldu.

Ebys mobil imzanın kullanılmasıyla telefonlara yüklenen mobil uygulama daha fazla önem kazanmaya başladı. Daha önce sadece görüntüleme, sevk etme işlemleri yapılırken Mobil imza ile beraber aparat kullanmadan rahat ve güvenli bir şekilde evraklar imzalanmaya başlandı.

KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) entegrasyonu sağlanarak gönderilen belgelerin bütünlüğü güvence alındı.Kurumdışı yazışmalarda kağıt kullanımı arşivleme posta ve işlem maliyetlerini minimuma indirildi.