Marka Projeler
Devam Eden Projeler
18 Eylül, 2017

Detay

Afet ve acil durumların öncesi, anı ve sonrasını etkili bir şekilde planlamak, koordinasyon sağlamak; ekiplerin kurulmasını, eğitim ve tatbikatlarının yaptırılmasını, personel, araç ve gereçlerin göreve her an hazır halde tutulmasını sağlamak amacıyla Eyüp Sultan Afet Yönetimi (ESAY) faaliyetlerine başlamıştır. Eyüp Sultan Afet Yönetimi; Eyüp’te afet ve acil durumlara karşı 7/24 teyakkuzdadır. Afet Yönetim Koordinasyon Merkezi, Kaymakamlık ve İl Kriz Merkezi’yle eşgüdüm ve koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürmektedir.