ESTAM Projeleri
Planlanan/Onay Bekleyen Projeler
1 Aralık, 2017

Detay

Evveliyatı Rüstem Paşa Vakfı’na dayanan özel mülkiyetteki hamamın (68 ada 15 parsel) Kültürel Miras Koruma Müdürlüğünce araştırma çalışmaları başlatılmış olup “özgün kullanım” ve plan kararları doğrultusunda projelendirilerek restorasyonunun yapılması öngörülmektedir.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile öncesinde İBB kullanım hakkı anlaşması sağlanarak, kamulaştırma (Emlak Dairesi), projelendirme (Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü) ve uygulama sürecinin (Yapı İşleri Müdürlüğü) İBB tarafından yapılması msağlanacaktır.

Parselde hamam dışında 1 adet tescilli köşk ve 1 adet tescilsiz müştemilat bulunmaktadır. Bu iki yapının da hamam ile birlikte değerlendirilmesi planlanmaktadır.

İBB İmar A.Ş. üzerinden satın alma süreci değerlendirilmektedir.

HAMAMIN TARİHÇESİ

Çömlekçiler, Dere ya da Akarçeşme Hamamı olarak bilinen hamam; çifte hamam formundadır. Mimar Sinan’ın eserlerinin sıralandığı kaynaklardan Tezkiretü’l Ebniye’de “Diğer mahalli mezburda Dere Hamamı dahi bina olunmuşdur” diye kayıtlıdır. Bu yüzden hamamın Koca Sinan tarafından yapıldığı kabul edilir. Hamam çevresinde eskiden çömlekçi esnafı bulunduğundan “Çömlekçi Hamamı” adını almıştır.

Bu hamam ayrıca eskiden Abdurrahman Şeref Bey Caddesi boyunca uzanan bir derenin yanında yer aldığı için ”Dere Hamamı” ve yanındaki Semiz Ali Paşa Çeşmesi’nden dolayı da “Akarçeşme Hamamı” olarak bilinmektedir. Hamam günümüzde atıl vaziyettedir.