Kentliye Yönelik Projeler
Planlanan/Onay Bekleyen Projeler
16 Ekim, 2018

Detay

347 ada 9 parsel ilçe belediyesi mülkiyetinde olup stratejik bir lokasyona haizdir. İlgili parselin zemin altına Hanım abdestane ve WC öngörülmekte olup üstü için hediyelik eşya dükkân projesi öngörülmektedir.

Konu değerlendirilme aşamasındadır.