ESTAM Projeleri
Planlanan/Onay Bekleyen Projeler
1 Aralık, 2017

Detay

50 ada 11 parselde yer alan kafenin (Hasan Hüsnü Kütüphanesi) bahçesi olarak kullanılan 50 ada 12 parselin rekonstrüksiyon projesi ve uygulaması yapılıp 11 parselin tahsisi sağlandığı takdirde birlikte değerlendirilerek Sosyal Tesis olarak işlevlendirilmesi öngörülmektedir.