Kuruma Yönelik Projeler
Tamamlanan Projeler
19 Ekim, 2018

Detay

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüzce; Kurum bünyesinde görev yapan personelin bilgi, beceri, çalışma tutum ve davranışları konusundaki gelişim ihtiyaçları tespit edilerek mesleki gelişimlerini, çalışma performanslarını ve motivasyonlarını artırıcı nitelikte bir eğitim planı hazırlandı.