Kuruma Yönelik Projeler
Tamamlanan Projeler
19 Ekim, 2018

Detay

"Hizmette ve kalitede örnek belediye olmak” vizyonumuz doğrultusunda, vatandaşlarımıza daha etkili ve kaliteli hizmet sunulması, çalışanların gerek mevzuat ve diğer konulardaki eksikliklerinin giderilmesi; gerekse motivasyonlarının ve performanslarının arttırılması ve insan kaynağımızın en iyi şekilde değerlendirilmesi için “sürekli eğitim, sürekli gelişim” yaklaşımı ile hizmet içi eğitimler gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Belediyemiz personelinin mesleki bilgi, beceri ve yeteneklerine göre eğitim ihtiyaç analizini yaparak kurumumuzun yıllık eğitim planı oluşturuldu.

Eğitimler Kurum içinde ve kurum dışında organize edildi. Yapmış olduğumuz hizmet içi eğitimler ve kurum dışı eğitimlerde temel politikamız; personelimizin kişisel gelişimine katkıda bulunmak, görevleri ile ilgili olarak mesleki bilgi ve becerilerini arttırmak, yapılan işlerin mevzuata uygunluğu açısından güncel mevzuat konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve yönetim becerilerini geliştirmektir.

Eğitimlerimiz Genel Yetkinlik, Mesleki Yetkinlik, Mevzuat ve Yönetsel Yetkinlik olmak üzere 4 temel başlık altında gerçekleştirilmektedir.

Bu kapsamda;

2014 yılında 4 başlıkta verilen eğitimler, 2015 yılında 15 konu başlığında 43 gün süreli devam etmiştir.

2016 yılında; Kurum içinde 17 konu başlığında 684 saat eğitim, diğer kurumlar ile işbirliği içinde 12 konu başlığı altında 410 saat, toplamda 1094 saat eğitim verilerek personelimizin mevzuat ve uygulamada donanımlı hale gelmeleri sağlanmıştır.

2016 YILINDA YAPILAN EĞİTİM BAŞLIKLARI

• Yönetsel Yetkinlik Eğitimleri

Müdürlere ve Birim Yöneticilerine, Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi amacıyla çeşitli eğitimler verildi. Bu amaçla 2016 yılı boyunca verilen eğitim başlıkları ve eğitim saatleri aşağıdaki tabloda verilmiştir;

• Mesleki Yetkinlik Eğitimleri

Çalışanların Mesleki becerilerini arttırmak amacı ile çeşitli eğitimler verildi.

2016 yılı boyunca çalışanların mesleki yetkinliklerini geliştirmek amacı ile verilen eğitim başlıkları ve eğitim saatleri aşağıdaki tabloda verilmiştir;

• Genel Yetkinlik Eğitimleri

Tüm belediye personeline kişisel gelişimlerini sağlayarak performanslarının arttırılması amacı ile çeşitli eğitimler verildi.

2017 yılı boyunca çalışanların kişisel gelişimlerini desteklemek amacı ile verilen eğitim başlıkları ve eğitim saatleri aşağıdaki tabloda verilmiştir;

• Mevzuat Eğitimleri

Müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda gerekli görülen mevzuat eğitimleri verildi.

Mevzuat konularını içerin diğer eğitim başlıkları ve eğitim saatleri aşağıdaki tabloda verilmiştir;

• Diğer Kurumlarla İşbirliği İçerisinde Yapılan Eğitimler;

Diğer kurumlarla işbirliği içerisinde yapılan eğitim başlıkları ve eğitim saatleri aşağıdaki tabloda verilmiştir;

2017 YILINDA YAPILAN EĞİTİM BAŞLIKLARI

2017 yılında; Kurum içinde 28 konu başlığında 327saat eğitim, diğer kurumlar ile işbirliği içinde 20 konu başlığı altında 265 saat, toplamda 592 saat eğitim verilerek personelimizin mevzuat ve uygulamada donanımlı hale gelmeleri sağlandı.

• Yönetsel Yetkinlik Eğitimleri

Müdürlere ve Birim Yöneticilerine, Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi amacıyla çeşitli eğitimler verildi.

Bu amaçla 2017 yılı boyunca verilen eğitim başlıkları ve eğitim saatleri aşağıdaki tabloda verilmiştir;

• Mesleki Yetkinlik Eğitimleri

Çalışanların Mesleki becerilerini arttırmak amacı ile çeşitli eğitimler verildi.

Strateji Geliştirme Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ve Plan ve Proje Müdürlüğü’nde proje yürütücüsü olarak çalışan personele, MS Project-Temel Seviye ve MS Project-İleri Seviye eğitimleri verildi.

Belediye personeline Arşiv ve Belge Yönetimi Eğitimi verildi.

İkram ve Temizlik personeline yönelik Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalı Genel Temizlik ve Hijyen Eğitimleri verildi.

2017 yılı boyunca çalışanların mesleki yetkinliklerini geliştirmek amacı ile verilen eğitim başlıkları ve eğitim saatleri aşağıdaki tabloda verilmiştir;

• Genel Yetkinlik Eğitimleri

Tüm belediye personeline kişisel gelişimlerini sağlayarak performanslarının arttırılması amacı ile çeşitli eğitimler verildi.

Eğiticilerin Eğitimi Programı,

Belediyemizde 2017 Yılı Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında kurum içerisinden eğitmen yetiştirmeye yönelik sertifikalı ''Eğiticilerin Eğitimi Programı'' gerçekleştirilmiştir.

Eğitimi alan kişiler; yeteneklerinin, tecrübelerinin ve bilgisinin el verdiği alanları geliştirerek ''İç Eğitmen'' olarak atanıp kurumumuzda ihtiyaç duyulan alanlarda eğitimler verecektir.

Eyüpsultan Belediyesi, bilgi ve tecrübelerini diğer çalışanlara aktarmaya istekli ''İç eğitmenler'' sayesinde önemli bir adım atarak, eğitimleri dışa bağımlılıktan büyük ölçüde kurtararak eğitim maliyetlerini minimize etmeyi planlamaktadır.

Tüm belediye personeline yönelik;

“İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” verilmiştir,

Belediyemizin vizyon projelerinden biri olan Eyüp Sultan Tarihi Merkez (ESTAM) ’ projesini tanıtmak için Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile “ESTAM Seminerleri” düzenlenmiştir,

Eyüpsultan Belediyesi-Marmara Belediyeler Birliği Ortak Hizmet Projeleri ve İşbirliği protokolü kapsamında "Hizmet Kalitesinin Artırılmasında Sinerji Oluşturma" konulu İl dışı konaklamalı Hizmetiçi Eğitim Organizasyonu gerçekleştirilmiştir.

2017 yılı boyunca çalışanların kişisel gelişimlerini desteklemek amacı ile verilen eğitim başlıkları ve eğitim saatleri aşağıdaki tabloda verilmiştir;

• Mevzuat Eğitimleri

Müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda gerekli görülen mevzuat eğitimleri verildi.

Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Eğitimi mevzuat eğitimlerinden biridir.

Mevzuat konularını içerin diğer eğitim başlıkları ve eğitim saatleri aşağıdaki tabloda verilmiştir;

• Diğer Kurumlarla İşbirliği İçerisinde Yapılan Eğitimler;

TBB-Çekül Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen; “Restorasyon İşlerinde Hakediş Uygulamaları”,“Bütüncül Koruma Anlayışında Kavramlar, Yaklaşımlar, Yönetim, Planlama ve Uygulamalar”,“Restorasyon işlerinde Birim Fiyatlar ve Yaklaşık Maliyet, Tarihi Yapılarda Onarım İlkeleri ve Malzeme Bilgisi”,“Proje Hazırlama ve Değerlendirme Kriterleri”,“Koruma Kurulları İle Etkili İlişkiler ve Koruma Mevzuatı”,“Tarihi Yapılarda İşlevlendirmeye Yönelik Yaklaşımlar Tarihi Dokuda Yeni Yapı Tasarımı”,“Kültür Odaklı Koruma ve Kentsel Gelişim Stratejileri”,“Kastamonuda Çok Boyutlu Koruma ve İşlevlendirme” konularındaki eğitimlere Plan ve Proje Müdürlüğü personelinin katılımları sağlanmıştır.

Diğer kurumlarla işbirliği içerisinde yapılan eğitim başlıkları ve eğitim saatleri aşağıdaki tabloda verilmiştir;