Kuruma Yönelik Projeler
Tamamlanan Projeler
19 Ekim, 2018

Detay

Belediyemizde, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüzce;

• Yeni unvanların iş gerekleri gözden geçirilerek revize edildi.

• Mevcut Görev tanımları gözden geçirilerek, revize edilmesi için çalışmalara başlandı.

• Organizasyon şeması ile iş gereklerini içeren organizasyon el kitabı hazırlandı.