Kuruma Yönelik Projeler
Tamamlanan Projeler
19 Ekim, 2018

Detay

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüzce; kurumun mevcut ve yakın gelecekteki iş yükü yapısı ve hacmi analiz edilerek ihtiyaç duyulan personel nitelikleri ve optimum sayıları tespit edildi.