Kuruma Yönelik Projeler
Tamamlanan Projeler
19 Ekim, 2018

Detay

Kurulan Yeni Müdürlükler ve Alt Birimleri

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

◦ Sosyal Ekonomik Destek Birimi

◦ Rehabilitasyon ve Danışmanlık Hizmetleri Birimi

◦ Sağlık Hizmetleri Birimi

◦ ESKEP Birimi

◦ İşkur İrtibat Birimi

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

◦ Bilgi Evleri Evde Değerler Eğitimi Gençlik Merkezleri

◦ Genç Akademi

◦ Kılavuz Akademi

◦ Tematik eğitimler

◦ Spor Tesisi ve Salonları

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

◦ Ar-Ge ve Projeler Birimi

◦ Kurumsal Sistem ve Süreç Geliştirme Birimi

◦ ESTAM Birimi

◦ EYSAM Birimi

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

◦ Aşevi

◦ Güvenlik

◦ Temizlik ve İkram

◦ İşletme Teknik, Bakım, Onarım

KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

▪ Serterikzade Kültür Merkezi

▪ Caferpaşa Kültür Merkezi

▪ EKSM

▪ Afife Hatun Kültür Merkezi

▪ Rami Hasan Nail Canat Sanat Akademisi

▪ Eyüp Kitabiyat Merkezi

▪ Göktürk Kültür Sanat Merkezi

▪ Güzeltepe Gençlik ve Kültür Sanat Merkezi