Kuruma Yönelik Projeler
Tamamlanan Projeler
19 Ekim, 2018

Detay

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüzce, Kurumun mevcut organizasyon yapısı incelenerek yönetim modeli gözden geçirilmiş ve netleştirilmiş, belirlenen yönetim modeli çerçevesinde bölümler ve birimler yeniden tasarlanmış ve yeni organizasyon yapısı unvanlar bazında şematik olarak oluşturuldu.