Kuruma Yönelik Projeler
Tamamlanan Projeler
19 Ekim, 2018

Detay

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüzce; İş değerlemesi çalışması yapılarak kurumun mevcut ücret eğrisi çıkarılmış ve sektör ücretleri doğrultusunda ücret eğrisi oluşturularak yeni ücret politikası geliştirilmiştir.