ESTAM Projeleri
Devam Eden Projeler
1 Aralık, 2017

Detay

63 ada 72 parselde yer alan Amcazade Hüseyin Paşa Vakfı arazisinin (İBB’ye tahsisli), parseldeki arkeolojik kalıntılar dikkate alınarak ve planda belirtilen koşullarda İBB Sosyal Tesis ve park alanı olarak düzenlenmesi/ projelendirilmesi; yürüyen merdivenlerle yaya sirkülasyonunun sağlanması öngörülmektedir.