Detay

Çırçır Ek Hizmet Binası

Toplamda 450 metrekare inşaat alanına sahip olan Çırçır Ek Hizmet Binası 3 katlı olacak.

150 metrekare oturum alanı bulunan ek hizmet binasının zemin katında bekleme alanı, danışma, mescit ve sekreterlik gibi birimler bulunacak, birinci katında amir odası, ekip odaları, ikinci katına ise gençler için bir kütüphane yapılacak.