ESTAM Projeleri
Devam Eden Projeler
1 Aralık, 2017

Detay

63 ada 72 parselde yer alan Amcazade Hüseyin Paşa Vakfı arazisinin (İBB’ye tahsisli), parseldeki arkeolojik kalıntılar dikkate alınarak ve planda belirtilen koşullarda İBB Sosyal Tesis ve park alanı olarak düzenlenmesi/ projelendirilmesi; yürüyen merdivenlerle yaya sirkülasyonunun sağlanması öngörülmektedir.

Altyapı Projeler Müdürlüğü tarafından fikir projesi tamamlanmış olup avan projesi kurula sunulmuş, kurul alandaki tescilli eserler dikkate alınmadığı ve alanda kazı yapılmadığı gerekçesi ile projeyi iade etmiştir.