Detay

Göktürk Meydan Düzenlemesi

Göktürk Meydanında yapılan düzenlemeyle mevcut doku ile kentsel siluete uyumlu nitelikte; bölgenin ve kentin ihtiyaçlarına cevap verebilecek, bütüncül, sağlıklı, yaşanabilir, ergonomik, sürdürülebilir ve estetik bir çevre elde edilmiş oldu.

Tasarım kriteri olarak alan; insanların gün içerisinde hızlı geçiş yaptıkları omurga olarak sert zemin ağırlıklı olarak tasarlandı. Alanın orta aksından geçen tek yönlü araç yolundan hemzemin olarak karşıdan karşıya geçiş sağlandı. Alan içerisinde yer alan 2. derece tescilli çeşmenin bulunduğu bölge; kurna seviyesini baz alınarak ahşap oturma basamaklarıyla kot seviyesi düşürüldü. Böylelikle çeşme orijinal haline döndürüldü ve ön plana çıkarıldı. Göktürk Meydanında yapılan çalışmada mevcut çınar ağaçları korundu. Çınar ağaçlarının gölgesinde ise vatandaşların oturup nefeslenebileceği özel tasarım banklar yer alıyor.