Kuruma Yönelik Projeler
Tamamlanan Projeler
19 Ekim, 2018

Detay

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüzce; Kurum bünyesindeki İnsan Kaynağının dengeli bir şekilde dağılımının sağlanması ve personelin verimli bir şekilde istihdamının sürekli kılmaya katkıda bulunacak bir İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi oluşturuldu.