Kuruma Yönelik Projeler
Tamamlanan Projeler
19 Ekim, 2018

Detay

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüzce; Belediyemizde 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile bu kanuna dayanılarak hazırlanan mesleki ve teknik eğitim yönetmeliğine uygun olarak ilçemizde ikamet eden stajyer öğrencilerden başarı durumları ve birimlerimizin ihtiyaçları dikkate alınarak görevlendirilmiştir.

Yıl içerisindeki stajyerlere oryantasyon ve İş Güvenliği gibi çeşitli eğitimler verilerek sertifikalandırılmışlardır.